Arenan

Marknad

I samband med Flygfesten har vi ett marknadsområde i direkt anslutning till publikområdet. Är du intresserad av en plats på detta område ska det anmälas till oss senast den 30 juli. Observera att området kan bli fullt tidigare och i så fall kan vi inte ta emot flera intresserade. Vi förbehåller oss också fri prövningsrätt på anmälan. Regler, priser och info fås per mail vid intresseanmälan. Vid anmälan före 6 juli har du en möjlighet att annonsera i vårt programblad med eget utformad annons. Pris på förfrågan.
Kontaktperson och anmälan:
Roger Göstasson
roger@flygfesten.com

#flygfesten
Copyright © 2017 Västerdalarnas Flygklubb